Hastanın Öz Bakımı Megep

Detaylar

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Hastanın Öz Bakımı Megep


Eğitim Dosyaları