8.Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

Detaylar

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıştır. 8.Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı


Eğitim Dosyaları